Accueil

Actualités Ecrivains Nouvelles

Textes divers

Adaptations cinéma/théâtre
Traducteurs/éditeurs Revues Histoire littéraire Ressources Groupes de lecture

 

          Ecrivains de a à z

 

A

A Cheng 阿城

A Lai 阿来
Alat Asem 阿拉提·阿斯木

Annie Baobei  安妮宝贝

A Yi 阿乙

 

B

 Ba Jin 巴金

    - présentation générale

    - Ba Jin à Château-Thierry
    - romans et nouvelles

Bai Hua 白桦

Bai Xianyong/ Pai Hsien-yung 白先勇
Bao'erji Yuanye 鲍尔吉・原野

Bao Jingjing 鲍鲸鲸

Bao Shi 鲍十

Bei Bei 北北 / Lin Nabei 林那北

Bei Cun 北村

Bei Dao 北岛

Bi Feiyu 毕飞宇

Bing Xin 冰心
 

C

Cai Nan 蔡楠

Can Xue 残雪

Cao Kou 曹寇

Cao Naiqian 曹乃谦

Cao Wenxuan 曹文轩
Chai Chunya 柴春芽

Chan Koonchung 陈冠中

Eileen Chang, voir Zhang Ailing
Chen Cun 陈村
Chen Fang-ming 陳芳明

Chen Kaihong 陈开红

Chen Ruoxi 陳若曦
Chen Xue 陳雪
Chen Yu-chin 陳又津

Chen Yuanbin 陈源斌

Chen Zhongshi 陈忠实

Chi Li 池莉

Chi Zijian 迟子建

Chu Tien-wen / Zhu Tianwen 朱天文

Chu Yu-hsun 朱宥勳

Cun Wenxue 存文学

 

D

Da Jie 大解
Dai Houying 戴厚英

Ding Ling 丁玲

Dong Xi 东西

Dung Kai-cheung 董啟章/董启章

 

F

Fan Xiaoqing 范小青

Fang Fang 方方

 

Feng Jicai 冯骥才

     I. Présentation générale

     II Roman : Le Lotus d’or de trois pouces 《三

        寸金莲》

     III. Personnages peu communs du monde 

         ordinaire 《俗世奇人》

Feng Tang 冯唐

 

G

Gao Xingjian 高行健

 Ge Fei 格非
    - Présentation générale

    - Les nouvelles moyennes (1986-2000)

    - le roman "Une jeune fille au teint de pêche"

     《人面桃花》

Ge Shuiping 葛水平

Gu Long 古龙

 Gu Hua 古华
     I. Présentation générale
 

     II. Gu Hua /Shen Congwen: similarités

         et différences

Guo Jingming 郭敬明

Guo Xuebo 郭雪波

 

H

Han Dong 韩东

Han Han 韩寒

Han Shaogong 韩少功

Han Song 韩松
Hao Jingfang 郝景芳
 Hao Ran 浩然
    - Présentation générale
    - Les nouvelles
    - La figure du héros
Hong Ke 红柯

Hong Ying 虹影

Huang Beijia 黄蓓佳
Huang Chun-ming 黃春明

 

J

 Jia Pingwa 贾平凹
    - Présentation générale
    - L'art perdu des fours anciens

Jiang Rong 姜戎

Jiang Yitan 蒋一谈

Jiang Yun 蒋韵

Jiang Zilong 蒋子龙

Jin Jin 金近

Jin Yong 金庸

Jin Yucheng 金宇澄

Jing Ge 荊歌
 K
Kan Yao-ming 甘耀明
Kao Yi-Feng 高翊峰
Ke Yunlu 柯云路
Kuo Liang-hui 郭良蕙

 

L

Lai He 赖和 / Loa Ho 賴和

Lai-Hsiang-yin 賴香吟

Lao She 老舍

Leung Ping-kwan 梁秉鈞, dit Ye Si 也斯
Li Ang 李昂
Li Bihua / Lilian Lee 李碧华/ 李碧華

Li Chengpeng 李承鹏

Li Er 李洱

Li Jieren 李劼人

Li Jingrui 李静睿
Li Juan 李娟
Li Peifu 李佩甫
Li Qingyuan 李清源
Li Tuo 李陀
Li Zhun 李准

Liang Yusheng 梁羽生

Liglav A-Wu 利格拉樂.阿女烏
Lin Bai 林白
Bei Bei 北北 / Lin Nabei 林那北
Lin Hai-yin 林海音

Lin Huiyin 林徽因

Lin Xi 林希
 Liu Cixin 刘慈欣
    - présentation générale
    - la trilogie des Trois corps

 

Liu Heng 刘恒

    - présentation générale
    - analyse de la nouvelle "Fuxi, Fuxi" 《伏羲伏羲》

Liu Qingbang 刘庆邦

Liu Sola 刘索拉

Liu Xinglong 刘醒龙

Liu Xinwu 刘心武

Liu Yichang 刘以鬯

Liu Zhenyun 刘震云

Lo Yi-chin 駱以軍

Lu Min 魯敏

Lu Nei 路内

Lu Tianming 陆天明

Lu Wenfu 陆文夫

Lu Xinhua 卢新华

 

Lu Xun 魯迅

     I/a Présentation générale

     I/b Lu Xun vu par Mao Zedong

     II. Les nouvelles

     III. Les « Contes anciens sur un mode

          nouveau »

Lu Yanzhou 鲁彦周

Lu Yao 路遥

Luo Luo 落落
 

M

Ma Shitu 马识途

Mai Jia 麦家

Mao Dun 茅盾

Mo Yan 莫言

Murong Xuecun 慕容雪村

 

N

Ni Kuang 倪匡

 

O

Ou Ning 欧宁

 

P

Pema Tseden 万玛才旦

Peng Jianming 彭见明

Ping Lu 平路

Pingjiang Buxiaosheng 平江不肖生

 

Q

Qian Zhongshu 钱钟书
Qiao Ye 乔叶

Qu Bo 曲波

Quan Ling 权聆

 

R

 Ren Xiaowen 任晓雯
     - Présentation générale
     - Le roman Hao ren Song Meiyong

Rou Shi 柔石

Ru Zhijuan 茹志鹃

 

S

Shen Congwen 沈从文

Shen Rong 谌容
Shen Wei 沈苇

 

Sheng Keyi 盛可以

     - présentation générale
     - Extrait du roman « Hymne à la vertu »《道德颂》
Shi Kang 石康
Shi Shuqing 石舒清

Shi Tiesheng 史铁生

 

Su Tong 苏童

     I Présentation générale
     II Roman : La Berge
     III Roman : Le Dit du Loriot
     IV Les nouvelles

Sun Ganlu 孙甘露

Sun Pin 孙频
 

T

Tashi (Zhaxi) Dawa 扎西达娃

Tie Ning 铁凝

Tong Wei-ger 童偉格
Dorothy Tse (Siu Hung) 謝曉虹 /谢晓虹

Tsering Norbu 次仁罗布

Tujia Yefu 土家野夫

 

W

Walis Nokan 瓦歷斯.諾幹

Pema Tseden/Wanma Caidan 万玛才旦

 Wang Anyi 王安忆
     I. Présentation générale
     II. Les nouvelles
      III. « La Coquette de Shanghai »《桃之夭夭》

Wang Dulu 王度庐

Wang Jinkang 王晋康

Wang Meng 王蒙

Wang Peng 王蓬

Wang Shuo 王朔

Wang Ting-kuo 王定國
Wang Wenxing / Wen-hsing 王文興

Wang Xiaobo 王小波

Wang Xiaoni 王小妮

Wang Zengqi 汪曾祺

Wei Junyi 韦君宜

Wong Bik-wan / Huang Biyun 黄碧云

Wu Ang 巫昂

Wuhe 舞鹤

Wu Ming-yi 吳明益

 

X

Xia Jia 夏笳

Xiao Bai 小白

Xiao Hong 萧红

Xiao Jianghong 肖江虹

Xu Dishan 许地山

Xu Haofeng 徐浩峰

Xu Kun 徐坤

Xu Xing 徐星

Xu Yigua 须一瓜

Xu Zechen 徐则臣

Xue Mo 雪漠 (voir Chen Kaihong)

Xue Yiwei 薛忆沩

 

Y

Yan Ge 颜歌

Yan Geling 严歌苓

Yan Lianke 阎连科

Yangdon – Yangzhen 央珍
Yang Fu-min 楊富閔
Yang Jinyuan 杨金远

Yang Mo 杨沫

Yang Xianhui 杨显惠

Yang Zhengguang 杨争光

Ye Guangqin 叶广芩

Ye Mi 叶弥

Ye Zhaoyan 叶兆言
Yerkesy Hulmanbiek 叶尔克西·胡尔曼别克

Yidam Tsering (Yi dam tshe ring) /Yidan Cairang (伊丹才让)

Yu Dafu 郁达夫

Yu Hua 余华

Yu Yiming 余一鸣
 

Z

 

Zhang Ailing/Eileen Chang 张爱玲

     - présentation générale

 

     - scénariste

          I. pour Sang Hu

          II. à Hong Kong

Zhang Baorui 张宝瑞

Zhang Henshui 张恨水

Zhang Ji 张忌

Zhang Jiajia 张嘉佳

Zhang Kangkang 张抗抗

Zhang Leping 张乐平

Zhang Ling 张翎

Zhang Tianyi 张天翼

Zhang Wei 张炜

Zhang Xianliang 张贤亮

Zhang Xinxin 张辛欣

Zhang Yihe 章诒和

Zhang Yu 张宇

Zhang Yueran 张悦然
Zhao Benfu 赵本夫

Zheng Yi 郑义

Zhou Daxin 周大新

Zhou Keqin 周克芹

Zhou Meisen 周梅森

Zhou Yunpeng 周云蓬

Chu Tien-wen / Zhu Tianwen 朱天文

Zhu Wen 朱文

Zhu Yue 朱岳

 

           Auteurs à découvrir

Bei Bei 北北 / Lin Nabei 林那北
Da Jie 大解
Han Song 韩松
Huang Beijia 黄蓓佳
Jiang Yitan 蒋一谈
Li Jingrui 李静睿

Li Juan 李娟

Li Qingyuan 李清源

Lin Bai 林白
Lu Min 魯敏

Lu Nei 路内

Ren Xiaowen 任晓雯

Xia Jia 夏笳

Xu Yigua 须一瓜

Xue Yiwei 薛忆沩

Yan Ge 颜歌
Ye Mi 叶弥
Yu Yiming 余一鸣
Zhu Yue 朱岳
  

 

           Ecrivains du Jiangsu

Bi Feiyu 毕飞宇

Cao Kou 曹寇

Fan Xiaoqing 范小青

Ge Fei 格非

Han Dong 韩东

Jing Ge 荊歌

Lu Min 魯敏
Lu Nei 路内
Lu Wenfu 陆文夫
 Su Tong 苏童
     I Présentation générale
     II Roman : La Berge
     III Roman : Le Dit du Loriot
     IV Les nouvelles
Wang Zengqi 汪曾祺
Xu Zechen 徐则臣
Ye Mi 叶弥
Ye Zhaoyan 叶兆言
Zhang Xinxin 张辛欣
  

 

           Ecrivains de Pékin

A Cheng 阿城
Jiang Yitan 蒋一谈
Lao She 老舍

Lin Huiyin 林徽因

 Liu Cixin 刘慈欣
    - présentation générale
    - la trilogie des Trois corps
 Liu Heng 刘恒
    - présentation générale
    - analyse de la nouvelle "Fuxi, Fuxi" 《伏羲伏羲》
Liu Sola 刘索拉
Liu Xinwu 刘心武

Shen Congwen 沈从文

Shi Tiesheng 史铁生

Tie Ning 铁凝

Wang Meng 王蒙
Wang Shuo 王朔
Wang Xiaobo 王小波
Xu Xing 徐星
Zhang Baorui 张宝瑞
  

 

           Ecrivains du Shaanxi

Chen Zhongshi 陈忠实

Hong Ke 红柯

 Jia Pingwa 贾平凹
    - Présentation générale

    - L'art perdu des fours anciens

Lu Yao 路遥
Wang Peng 王蓬
Yang Zhengguang 杨争光

Ye Guangqin 叶广芩

  

 

           Ecrivains de Shanghai

Chen Cun 陈村
Han Han 韩寒

Jin Yucheng 金宇澄

 Ren Xiaowen 任晓雯
     - Présentation générale
     - Le roman Hao ren Song Meiyong
Ru Zhijuan 茹志鹃
Sun Ganlu 孙甘露
 Wang Anyi 王安忆
     I. Présentation générale
     II. Les nouvelles
      III. « La Coquette de Shanghai »《桃之夭夭》
 Zhang Ailing/Eileen Chang 张爱玲
     - présentation générale
      - scénariste
          I. pour Sang Hu
          II. à Hong Kong
  

 

           Ecrivains de Tianjin

 Feng Jicai 冯骥才
     I. Présentation générale

     II Roman : Le Lotus d’or de trois pouces 《三

        寸金莲》

     III. Personnages peu communs du monde 

         ordinaire 《俗世奇人》

Lin Xi 林希

  

 

           Ecrivains du Xinjiang

Alat Asem 阿拉提·阿斯木
Hong Ke 红柯

Li Juan 李娟

Lu Tianming 陆天明

Shen Wei 沈苇

Yerkesy Hulmanbiek 叶尔克西·胡尔曼别克

  

 

           Ecrivains tibétains

Pema Tseden 万玛才旦

Tashi (Zhaxi) Dawa 扎西达娃

Tsering Norbu 次仁罗布

Yangdon – Yangzhen 央珍
Yidam Tsering (Yi dam tshe ring) /Yidan Cairang (伊丹才让)
  

 

           Ecrivains de Hong Kong

Chan Koonchung 陈冠中
Dung Kai-cheung 董啟章/董启章

Jin Yong 金庸
Leung Ping-kwan 梁秉鈞, dit Ye Si 也斯
Li Bihua / Lilian Lee 李碧华/ 李碧華
Liang Yusheng 梁羽生
Liu Yichang 刘以鬯
Ni Kuang 倪匡
Dorothy Tse (Siu Hung) 謝曉虹 /谢晓虹
Wong Bik-wan / Huang Biyun 黄碧云
  

 

           Ecrivains de Taiwan

Bai Xianyong/ Pai Hsien-yung 白先勇

Chen Fang-ming 陳芳明

Chen Ruoxi 陳若曦

Chen Xue 陳雪
Chen Yu-chin 陳又津
Chu Tien-wen / Zhu Tianwen 朱天文
Chu Yu-hsun 朱宥勳
Gu Long 古龙
Huang Chun-ming 黃春明
Kan Yao-ming 甘耀明
Kao Yi-Feng 高翊峰
Kuo Liang-hui 郭良蕙
Lai He 赖和 / Loa Ho 賴和
Lai-Hsiang-yin 賴香吟
Li Ang 李昂
Liglav A-Wu 利格拉樂.阿女烏
Lin Hai-yin 林海音
Lo Yi-chin 駱以軍
Ping Lu 平路
Tong Wei-ger 童偉格
Walis Nokan 瓦歷斯.諾幹
Wang Ting-kuo 王定國
Wang Wenxing / Wen-hsing 王文興
Wuhe 舞鹤
Wu Ming-yi 吳明益
Yang Fu-min 楊富閔
  

 

           Ecrivains de la diaspora

Bei Dao 北岛
Gao Xingjian 高行健

Li Tuo 李陀
Xue Yiwei 薛忔沩
Yan Geling 严歌苓
Zhang Ling 张翎
  

 

           Ecrivains de wuxia

Gu Long 古龙

Jin Yong 金庸

Liang Yusheng 梁羽生
Ni Kuang 倪匡
Pingjiang Buxiaosheng 平江不肖生
Wang Dulu 王度庐
Xu Haofeng 徐浩峰
Zhang Baorui 张宝瑞
  

 

           Science-fiction

Han Song 韩松
Hao Jingfang 郝景芳
 Liu Cixin 刘慈欣

    - présentation générale
    - la trilogie des Trois corps
Wang Jinkang 王晋康
Xia Jia 夏笳
  

 

           Littérature pour la jeunesse

Bing Xin 冰心

Cao Wenxuan 曹文轩

Huang Beijia 黄蓓佳
Jin Jin 金近
Zhang Tianyi 张天翼
  

 

           Lianhuanhua/Manhua

Zhang Leping 张乐平
 

 
 
 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
 
 

 

Qui sommes-nous ? - Objectifs et mode d’emploi - Contactez-nous

 

© chinese-shortstories.com. Tous droits réservés.

Conception et réalisation : ZHANG Xiaoqiu